Aktuality

Video - představení projektu

9. 6. 2021
Tisková zpráva o zahájení projektu PERUN

29. 10. 2020

V těchto dnech se v Českém hydrometeorologickém ústavu a dalších spoluřešitelských institucích rozbíhá jeden z největších projektů posledních let co do počtu zapojených institucí i délky trvání - 6,5 roku. Je zaměřen na výzkum klimatických extrémů, sucha a důsledků jeho prohlubování v České republice. Garantem projektu je Ministerstvo životního prostředí a kromě ČHMÚ je do řešení zapojena řada dalších odborných institucí: Česká geologická služba, Matematicko-fyzikální fakulta a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. a PROGEO, s. r. o. Projekt bude prezentován pod názvem PERUN, který vznikl zkrácením anglického Prediction, Evaluation and Research for Understanding National sensitivity and impacts of drought and climate change for Czechia. (PDF)

Podpis Smlouvy s TA ČR

24. 8. 2020

Před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory byla nejprve 28. července 2020 připravena Smlouva o účasti na projektu mezi ČHMÚ, ČGS, PROGEO, UK, ÚFA, ÚVGZ a VÚV (viz Kontakty). Obě Smlouvy jsou uloženy v Registru smluv https://smlouvy.gov.cz/.

Zahájení projektu PERUN

červenec 2020

Projekt PERUN byl připraven pro 2. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogramu 3 - Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy 19. února 2020. TA ČR soutěž vyhodnotil a výsledky oznámil 22. června 2020. Podle zadávací dokumentace byl projekt zahájen 1. července 2020.